Повик за ЕВС волонтери во Хрватска

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не ја пропуштајте оваа можност да волонтирате дванаесет (12)...
03

Повик за обука во Хрватска

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ) од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесници од Македонија за обука на тема „Stay Tuned Online“, која ќе се одржи во Џаково, Хрватска од...
Djakovo

Повик за учесници за обука во Хрватска

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ) од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесници од Македонија за обука на тема „Stay Tuned“, која ќе се одржи во Џаково, Хрватска од 27-ми...
Djakovo