ЕВС ИСКУСТВО

Милана Пешиќ беше еден од двата волонтера кои во рамките на Европскиот...