ПОВИК ЗА ОБУКА ВО АЛБАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за два учесника од Македонија за обука на тема „Multimedia and Promotion of HRE“. Обуката ќе се одржи...

Повик за учесници за обука во Литванија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ) од Скопје, објавува отворен повик за 4 учесници од Македонија за обука на тема “Formal meets Non-formal: Cross-sectorial Cooperation in the Educational Field”...