ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКА ВО ИТАЛИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника од Северна Македонија за обука на тема “Youth Are Not Alone“.

Обуката ќе се одржи во Рекоаро Терме, Италија од 25-ти јули до 1-ви август 2019 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Котизацијата за учество на обуката е 40 евра. Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 275 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) “Youth Are Not Alone“ најдоцна до 1-ви јуни. Апликациите кои не се во сочувани во оргиналната форма (word – .doc) нема да бидат прифатени.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

The overall aim of the training course is to train youth workers, youth leaders being able to set up youth social enterprises based on The UN Convention on the Rights of the Child and its 4 principles such as survival, protection, development and participation in
order to support the cooperation among young
people with refugees/migrants background and local young people. To strengthen and support coherent approaches to unaccompanied migrant children and young people in the frame of youth work and European cooperation.

The methodology of the training course

-The Convention of the Rights of the Child by UNICEF
-The UNESCO’s Four Pillars of Education
-How to co-plan and design community-based projects through child rights-based approach, analytical steps and logical framework planning
-How to undertake a “child right based analysis”
-Project Cycle Management (EU Commission)
-Youth work and child protection in European context.

Accomodation
The training course will take place at the Hotel Trettenero at Recoaro Terme, North of Italy.