ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ ВО ТУРЦИЈА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не пропуштајте ја можностa да волонтирате во Турција.

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје има потреба од 2 волонтера, кои во рамките на European Solidarity Corps (ESC) од програмата Еразмус+ на Европската Комисија ќе поминат 2 (два) месеца во Јозгат, Турција.

Волонтирањето ќе започне во март или април 2020. Волонтерите ќе имаат различни едукативни, социјални и креативни задолженија.

Трошоците за сместување, храната, повратната карта до Турција, локалниот превоз, здравственото осигурување, како и џепарлакот за време на престојот се целосно покриени од страна на организаторите. Покрај ова, на крајот од проектот ќе добиете Youthpass, сертификат кој ќе го потврди вашето волонтерско искуство на европско ниво.

Услов за учество на ESC проектот е да имате наполнето 18 години и да имате желба да работите со деца и млади.

Подолу прочитајте повеќе информации за ESC проектот, и доколку имате дополнителни прашања, испратете мејл на evs@pel.mk со назнака „ESC во Турција“. Заинтересираните кандидати за волонтирањето треба да испратат биографија и мотивационо писмо на англиски јазик.

Ги очекуваме вашите пријави најбрзо што може!

About the project

The project aims to carry out studies on various subjects for young people and children. Your tasks will include:

 • *You can manage our social media accounts. If you can design posters, brochures, magazines, you can help us in this field.
 • If you have the skills to write and implement projects, you can help.
 • To prepare and present workshops according to the capacity and skills of volunteers and the needs of young people.
 • Organizing various activities ( Sports, cultural, social, World Cleanup Day, Book Reading Days, toy activity etc.)
 • Supporting language courses (practicing foreign languages in schools and in our association)
 • To encourage volunteering by preparing different activities.
 • Paying attention to the visibility and dissemination of the project
  (Taking photos, preparing posters and creating films, etc.)
 • Attend meetings in the office and hold meetings with mentors.
 • Prepare workshops for other volunteers and local people.
 • Sharing ideas and collaborating with other volunteers to prepare various events and activities.

Accomodation
You will be accommodated in the city center of Sorgun. You will live in a shared house, 2 volunteers per room, big living room and shared kitchen and bathrooms. The cost of the rent and utilities are covered by the hosting organization. You Will get 4 euros daily.