Повик за учесник за обука во Монтедоро, Италија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ) од Скопје има потреба од еден учесник од Македонија, за обука на тема „Diversity to improve my skills!“ , која ќе се одржи во Монтедоро, Италија од 3-ти до 10-ти април 2014 година.

Обуката се организира во рамките на програмата „Млади во Акција“ (Youth in Action) на Европската Комисија, при што храната и сместувањето се целосно покриени од страна на организаторите, како и 70% од патните трошоци.

Учесниците мора да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за обуката, а доколку сте заинтересирани да учествувате на проектот или имате дополнителни прашања, контактирајте нѐ на contact@pel.mk со назнака „Обука во Италија“, најдоцна до 5-ти март 2014.

“Diversity to improve my skills” is a training course that aims to support the professional development of young leaders and workers and to raise the quality of their projects concerning diversity.

The training course uses methods of experiential and non-formal learning as role plays, simulations and drama methods and group sharing methods as small and large group discussions. Together, we will be working out and improving ‘ method toolkit’ on how to motivate youngsters for participation in their community and beyond using multicultural approaches.

The project is designed to take place in Montedoro, having the length of 8 days (03 – 10 April 2014) with 36 participants from 18 different countries (Italy, Albania, Bulgaria, Croatia, Lithuania, Montenegro, Czech Republic, Bosnia and Herzegovina, Cyprus, Estonia, Kosovo, Macedonia, Poland, Serbia, Turkey, Greece, Spain and Portugal).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *