ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО РОМАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 5 учесника на возраст од 18-30 годинии 1 лидер без старосно ограничување од Северна Македонија за младинска размена на тема “Be active, act it out!“.

Младинската размена ќе се одржи во Брашов, Романија од 15-ти до 22-ри септември 2019 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 275 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на младинската размена, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) “Be active, act it out!“ најдоцна до 19-ти август. Апликациите кои не се во сочувани во оргиналната форма (word – .doc) нема да бидат прифатени.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

The project “Be Active, Act it out! ” will tackle the theme of activism, by raising participants’ awareness for the importance of their active participation at all levels through non-formal education methods, in order to raise young people awareness on social rights and civic spirit, democracy and human rights. In the same time, the project has dimension of capacity development by focusing on the development of new non-formal methods of active citizenship.

The main goal of this project is to develop competencies and skills of 24 participants about the understanding, in the historical and contemporary context, of the concept of citizenship and the practice of active citizenship at local, national and EU level.

More specific Objectives that will contribute to achieve the main aim:
􀀀 To increase the level of active participation among young people;
􀀀 To gain competencies and skills required for developing non-formal and gaming methods to facilitate understanding of active citizenship among young people;
􀀀 To develop project management, communication and leadership skills of youth.
􀀀 To develop pro-active attitudes and a sense of initiative among our members, and the general public.

Accomodation 

The youth exchange will take place in the Kismet Dao Hostel in Brasov, Romania.