ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува повик за 5 учесника на возраст од 18-23 години и 1 лидер, без ограничување на возраста од Северна Македонија за младинска размена на тема “THE RED BENCH”.

Младинската размена ќе се одржи во Трисино, Италија од 19-27 ноември 2021 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од организаторите, како и патните трошоци до 275 евра

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат на младинската размена и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

ВАЖНО: За учество на оваа младинска размена задолжителен е PCR тест не постар од 72 часа и потврда за примена вакцина (Pfizer-BioNtec, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson).

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на младинската размена, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) “THE RED BENCH” најдоцна до 18-ти октомври 2021 година. Апликациите кои не се во сочувани во оргиналната форма (word – .doc) нема да бидат прифатени.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

This project, within the framework of Erasmus+ Programme, aimed to sensitize young people about violence against women and girls, gender equality and women’s empowerment, through arts and creativity.

AIMS
 to increase young people’s awareness and understanding of the various forms of violence – physical and psychological
● learning to recognize the clichés, stereotypes and prejudices in which the “culture” that surrounds them is often imbued.
● to deepen the knowledge of the discriminatory phenomena and of violence against women in the different countries
● help young people understand their emotions, recognize the characteristics of a relationship based on dominance and oppression and identify alternative ways of relating based on solidarity, mutual respect and constructive conflict resolution.
● offer an opportunity for knowledge and comparison between different perspectives and points of view, to encourage open-mindedness and understanding of the other.
● make the young people of Trissino experience the sense of welcome and the ability to enhance their own territory
● to foster an intercultural approach and dialogue as a form of overcoming prejudice
● enhance the woman, her abilities and potential and re-evaluate her role in society
● to sensitize the local community on the theme of exchange through art and creativity (decoration of the Red Bench, artistic performances, flashmobs, readings, etc)