ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ ВО БУГАРИЈА

Доколку сте на возраст од 20 до 29 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не пропуштајте ја оваа можност да волонтирате дванаесет (12) месеца во Бугарија.

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје има потреба од волонтери, кои во рамките на European Solidarity Corps (ESC) на програмата Еразмус+ на Европската Комисија ќе поминат 12 месеца во Пловдив, Бугарија.

Волонтирањето ќе започне помеѓу 1-ви мај и 1-ви ноември 2020 и ќе заврши помеѓу 30-ти април и 30-ти октомври 2021. Волонтерите ќе имаат различни едукативни, социјални и креативни задолженија.

Трошоците за сместување, храна, повратна карта до Пловдив, здравствено осигурување, како и џепарлак за време на престојот се целосно покриени од страна на организаторите. Покрај ова, ќе имате можност за бесплатен јазичен курс по бугарски јазик, а на крајот од проектот ќе добиете Youthpass, сертификат кој ќе го потврди вашето волонтерско искуство на европско ниво.

Услов за учество на ЕSC проектот е да имате наполнето 20 години и да имате желба да ги извршувате сите активности и задачи во текот на волонтирањето.

Во продолжение прочитајте повеќе информации за проектот и доколку имате дополнителни прашања, или пак сакате да се пријавите како волонтер, испратете ни мејл на evs@pel.mk со назнака „ЕSC во Бугарија“.
Заинтересираните за волонтирањето треба да испратат Биографија и мотивационо писмо на англиски јазик.

About the project

Title of the project: THE BALKAN HIGHWAY: FROM UNEMPLOYMENT THROUGH VOLUNTEERING TO SOCIAL ENTREPRENEURSHIP.

What do you do?

• support our everyday work in the office (development of activities, projects, events, school visits, coordination)
• Complimentary activity: take an active part in creation of a social hub in Plovdiv!

What do you get?

• be introduced to the organisation and will be trained how we work
• get valuable experience in living and volunteering abroad
• learn each different aspect of an organisation and how it works
• contact and connect with other international volunteers
• learn about, contact and cooperate with local schools and universities
• support our administrative work
• get trained in organizing an event and organize your own.

By helping us and doing all above you will practice important skills and competences like:

• networking and support of local NGOs
• organisation of events – workshops, trainings, seminars, public events, discussions
• meeting local youth and promotion of mobility opportunities in EU
• informal language classes to local youth
• promotion of volunteering (European Solidarity Corps, Erasmus+ and Smokinya Foundation)
• promotion of non-formal education, lifelong learning
• media project (social networks, webpage, blog writing, visits in schools, universities, youth centres and organisations)
• project management and coordination
• project design and writing
• leadership
• cooperation
• problem solving
• critical thinking
• strategical planning and more!

Profile of participants:

• 20-29 years old
• unemployed
• in transition between two educational levels or career paths

COST AND FEES

This project is funded by European Solidarity Corps programme: accommodation, food, materials, the programme and the travel costs up to the maximum allowed amount are fully covered. No fees.

Maximum travel reimbursement: 275 EUR per person per country (for countries within 500-1999 km).