ПОВИК ЗА ОБУКА ВО АЛБАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за два учесника од Македонија за обука на тема „Multimedia and Promotion of HRE“. Обуката ќе се одржи...

Повик за учесници за обука во Тирана

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ) од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесници од Македонија за обука на тема „Act for Europe: Theatre for Active Citizenship“, која ќе се...
Тирана

Повик за учесници за обука во Тирана

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ)  од Скопје има потреба од 3 учесници од Македонија за обука на тема  „Steping into ACTive CitizenSHIP“, која ќе се одржи во Тирана,...
Тирана, Албанија