ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКА ВО ВРЊАЧКА БАЊА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 4 учесника од Северна Македонија за обука на тема “E+ got better a road to successful entrepreneur“.

Обуката ќе се одржи во Врњачка бања, Србија од 24ти до 31ви март 2019 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 180 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) “E+ got better a road to successful entrepreneur“ најдоцна до 12ти март. Апликациите кои не се во сочувани во оргиналната форма (word – .doc) нема да бидат прифатени.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

The aim of the project is to raise the capacities of organizations and youth workers to deliver better quality entrepreneurial education that tends to develop personal and professional skills and uptake knowledge in order to decrease youth unemployment through youth programmes and projects using the produced materials and tools.

Preparation of participants

  • intercultural evening will be organized as part of the social evening the second day of the programme, so national food, drinks, snacks, sweets and national symbols (e.g. flag) should be brought in order to shortly but creatively present partner countries.
  • Participants should be present throughout the whole duration of the meeting.
  • Partner organizations will be presented in terms of their experience, expertise and background in the field, so please prepare materials, short report of presentations of your organization as it is the integral part of the programme enclosed with this info pack.

Project venue: Hotel Liders, Vrnjacka banja