ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО АВСТРИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува повик за 7 учесника од Северна Македонија на возраст од 18 до 19 години за младинска...

ПОВИК ЗА ЕВС ВОЛОНТЕРИ ВО ХРВАТСКА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не пропуштајте ја оваа...

ПОВИК ЗА ЕВС ВОЛОНТЕР ВО РОМАНИЈА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не пропуштајте ја оваа...

ПОВИК ЗА ЕВС ВОЛОНТЕР ВО ХРВАТСКА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не пропуштајте ја оваа...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО РОМАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 5 учесника на возраст од 18-30 годинии 1 лидер без старосно ограничување од Северна...

Локална работилница во Скопје

Отворен е повик за учесници на локална работилница за изработка на видеа што ќе се одржи на 6-ти август 2019 година со почеток од...

Local workshop for the project “Gender Out of the Box”

The local workshop was held on 30th July 2019 in Skopje, North Macedonia, within the project “Gender Out of the Box” financed by the...

Seminar for the project “Sport to Promote Change for LGBT”

Association for Progress, Education and Lobbying – PEL Skopje held the seminar for the project “Sport to promote change for LGBT” in Shtip, North Macedonia...

Повик за учесници на локална работилница

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје објавува повик за учесници на локална работилница на тема родова еднаквост која ќе се...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА РАБОТИЛНИЦА ВО РОМАНИЈА

Асоцијација за Напредок, Едукација и Лобирање- НЕЛ – Скопје објавува повик за 4 учесника од Северна Македонија на работилница на тема “WHAT ABOUT WOMEN...