ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО АВСТРИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува повик за 6 учесника на возраст од 18 до 19 години и 1 младински лидер на...

OUTPUTS OF THE PROJECT “STREAM YOUR SKILLS”

The training course for the project “STREAM YOUR SKILLS” took part from 22-29 October 2021 in Klaffer, Austria. Association for progress, education and lobbying...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА СОСТАНОК ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува повик за 7 учесника од Северна Македонија за состанок на тема “Let’s play all together”. Состанокот ќе...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА СОСТАНОК ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува повик за  8 учесника од Северна Македонија за состанок на тема “IT’S ALL ABOUT US”. Состанокот ќе...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува повик за 4 учесника од Северна Македонија за обука на тема “Youth Workers International Networks”. Обуката ќе...

VIDEOS FOR THE PROJECT “MORE ENTREPRENEURSHIP IN SPORT – MORE SPORT FOR ALL”

We share with you the educational videos made during the project “More entrepreneurship in sport – more sport for all” funded by the Erasmus +...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА СОСТАНОК ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува повик за 6 учесника од Северна Македонија за состанок на тема “Let’s play all together”. Состанокот ќе...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува повик за 5 учесника на возраст од 18-23 години и 1 лидер, без ограничување на...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО ИТАЛИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника од Северна Македонија за обука на тема “BeHave: BE smart, HAVE the knack“....

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА СЕМИНАР ВО АЛБАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Северна Македонија за семинар на тема “Challenging Traditional Leadership-Empowering Women“. Младинската...