No featured image set for this post.

ПОВИК ЗА ESC ВОЛОНТЕРИ ВО ИТАЛИЈА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не пропуштајте ја можностa да волонтирате во...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА РАБОТИЛНИЦА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНA

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 10 учесника за работилница на тема “Visual Thinking 4 Youth”. Работилницата...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО СРБИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за учесници од Македонија за обука на тема “EMBRACE –Emotional Mastery: Balanced Regulation...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОНЛАЈН РАБОТИЛНИЦА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува отворен повик за учесници на онлајн работилница во рамките на проектот “Free To Be” финансиран...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО ЦРНА ГОРА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 10 учесника за обука на тема “Visual Thinking 4 Youth”. Состанокот...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО СРБИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 6 учесника и 1 лидер/ка од Македонија за младинска размена на тема “World on the Plate“....

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА СОСТАНОК ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника за состанок на тема “DIGITAL WOMUNICATION”. Состанокот ќе...

VIDEO FROM THE ONLINE TRAINING “FREE TO BE”

On 25th November 2023 together with the lead organization GAYCS, we held the online training for the project “Free To Be”. The project is...

KICK OFF MEETING FOR THE PROJECT GESP

On December 9th, PEL’s representative has attended the kick-off meeting for the project “Re-imagining the playing field – a gender equality in sport project”...